Terms and Conditions

การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ (“ www.gglub.com”) แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ข้อกำหนดนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินในเนื้อหาที่เผยแพร่ที่นี่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเรา สำหรับเนื้อหานั้นและสำหรับเนื้อหาของบุคคลที่สาม โปรดอ่านข้อกำหนดอย่างละเอียดพร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานเว็บไซต์ โดยการใช้ไซต์นี้คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดคุณไม่ควรใช้เว็บไซต์

เข้าไป เราไม่รับประกันว่าไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บนไซต์จะพร้อมใช้งานหรือไม่มีการหยุดชะงัก เราอาจระงับถอนยุติหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนของไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหากไซต์ของเราไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือในช่วงเวลาใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราอาจ จำกัด ความพร้อมใช้งานของไซต์หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่อธิบายไว้ในไซต์ของเราต่อบุคคลหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ได้ตลอดเวลา

ไม่ต้องพึ่งพาข้อมูล
เราใส่ใจในการจัดเตรียมเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา ในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในวัสดุใด ๆ บนไซต์ เนื่องจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่มีอยู่บนไซต์เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเป็นผลมาจากข้อมูลใด ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางไซต์ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน

ไวรัส
เราไม่รับประกันว่าไซต์จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์หรือปราศจากข้อบกพร่องหรือไวรัส เนื่องจากความเสี่ยงโดยธรรมชาติของการสื่อสารและการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากไวรัสเวิร์มหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือการเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายใด ๆ ต่อซอฟต์แวร์หรือ ฮาร์ดแวร์. เราขอแนะนำให้คุณใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเอง

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“Privacy Policy”)
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้โดยคลิกที่นี่ ในการเข้าถึงและดูไซต์คุณรับทราบและยอมรับว่าการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ คุณควรพิจารณาว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งไปยังไซต์อาจถูกอ่านหรือถูกดักจับโดยผู้อื่นแม้ว่าการส่งบางอย่างจะเข้ารหัสก็ตาม

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
ไซต์นี้มีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเองดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น นอกจากนี้เราไม่ใช้อิทธิพลใด ๆ ต่อข้อมูลในนั้นและเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของและผู้ดูแลเว็บของเว็บไซต์เหล่านั้น

กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษและคู่สัญญาของข้อพิพาทหรือการดำเนินการใด ๆ ในที่นี้จะส่งไปยังเขตอำนาจศาลเฉพาะของประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้คุณเยี่ยมชมหน้าเว็บนี้เป็นประจำและตรวจสอบว่ามีเวอร์ชันอัปเดตหรือไม่